4. A lejtő típusa és helyzete

>> Lejtő felszín és domborzati fekvés

Az, hogy a szenzor parcellája lejtőn vagy sík terepen -hogy nagyrészben milyen profilú, típusú domborzaton -található, nagyban befolyásolja a víz mozgását, a talaj összetételét és az azt érő fény mennyiségét. Továbbá szintén fontos tényező az, hogy a lejtő, vagy sík talaj mely részén található a parcella. Egy domb vagy hegyvidék lejtői jelentős eltéréseket mutatnak, míg a sík területeken csupán apró (mikro) méretű változások vannak, amelyek jelzik, hogy a víz vajon összegyűlik, vagy inkább elfolyik egy adott területről. Ez befolyásolhatja például a tápanyagok vagy a víz rendelkezésre állását a növények számára. Ha megfigyeli saját országa domborzatát, valószínűleg azt fogja látni, hogy földművelésre inkább a sík területeket használják. Alejtősebbterületek alkalmasak állatok legeltetésére, míg a meredekterületeketleginkább erdőművelésre hasznosítják. Néha a termesztők maguk alakítanak ki a termelés körülményeit elősegítő sík területet(teraszokat).

Nézzük hát meg, hogy az Ön termőterülete egy domb tetején van-e, vagy egyvölgy mélyén? Lejtőn, vagy inkább laposabb területen gazdálkodik? Milyen fekvésűaz Ön lejtője? Ezek mind fontos szempontok, amelyek rávilágítanak a felszínen nem látható vízáramlás, a szél és a tápanyagok jellemzőire.

Tanulmányozza az alábbi anyagot, amelyben Dr. Dobos Endre a Miskolci Egyetem docense bemutatja, és csoportosítja az egyes lejtők típusát és fekvését,továbbámegmutatja, hogyan befolyásolja a domborzat a víz mozgását.

A lejtő kitettsége

A lejtő kitettsége nem más, mint azadottégtájszerinti dőlési irány, amely felé a lejtőnéz. A lejtő kitettsége hatással van a hőmérsékletre, a fény mértékére, időjárási tényezőkre, csupa olyan jelenségre, amely befolyásolja a talajképződést (pl. erózió, lerakódás, kőzetmállás). Mindezen tényezők jelentős hatást gyakorolnak a növények környezetére és a növekedésük feltételeire.

A lejtőkitettség mérése

Először határozza meg a lejtő típusát: A tágabb domborzati viszonylatban sík területen fekszik a szenzor parcellája? Ha igen, a lejtő dőlésszöge 0, így annak kitettsége nem releváns. Ha a lejtő nem sík területen fekszik:

  • használjon például egy mobil telefont, egy alkalamzást és/vagyegyiránytűt a lejtő tájolásához. Álljon a lejtőre, és tartsa az eszközt úgy, hogy az 90 fokos szöget zárjon be a lejtővel. Ez megadja a lejtő irányát, vagyis azt, hogy pl. délre, vagy nyugatra néz.
  • Keresse meg a termőterületét egy térképen (akár papíralapú, akár online). Általában a térkép teteje északra mutat (de ellenőrizze iránytűvel, hogyvalóban így van-e).
  • Használja a Napot. A Nap keleten kel fel és nyugaton nyugszik. Délben(12:00, az óraátállítással nemszámolva),ha Ön az északi féltekén áll, akkor a Nap Öntől délre lesz, ha pedig a déli féltekén van, akkor Öntől északra lesz.
Updated on 14th November 2018

Related Articles