2. Földhasználat és talajborítás

Földterület jellemzésének egyik alapvető módszere az, hogy megfigyeli, hogyan használják azt, és milyen elemeket lát a talaj felszínén. Például fákat, bokrokat, vizet,takarmány-vagy egyéb növényeket, épületeket, utakat, üvegházakat vagy bármely egyéb jellegzetességet.

Ezen elemek megfigyelése és leírása segíthet megérteni azt, miképpen befolyásolhatnak azok bizonyos lokális körülményeket, mint például a napfényt,anedvességet, a hőmérsékletet, és összességében a növények növekedését. Ezeket az elemeket felszínborítottsági osztályoknak vagy rétegeknek nevezzük. A felszínborítottsági osztályok a szélesebb tájkép összetettebb jellegzetességének az alkotóelemei –pl. erdők, kiskertek, vetések, falvak, utcák, játszóterek, tavak, hátsó kertek, országutak vagy városi parkok. Nem csak fizikai szerkezettel rendelkeznek, hanem egy adott funkciót, más szóval földhasználatot is jeleznek (mezőgazdaság, szállítás, pihenés, lakóhely, elhagyatott területek stb.).

A felszínborítottsági osztályok beazonosítása fontos az egyes területek, tájak sajátosságainak a megértéséhez és azok következetes összehasonlításához. Segítenek az egyes területek közti hasonlóságok és különbséget feltérképezésében.

Továbbá hasznosak még:

  • a lehetséges mikorklímák azonosításában: például nyáron egy kis tó környékén várhatóan magasabb a páratartalom. Ugyanígy egy lebetonozott járda nyáron magába szívja a meleget, télen pedig hideget sugároz.
  • a talajjal és a tápanyagokkal kapcsolatos következtetések levonásában: például mélyebb talajrétegeken képesek fák nőni, de egy út nem teszi lehetővé a talajhoz jutást, és az aszfalt a vizet sem engedi át.
  • egyadott élőterületállatvilágának vagy növénycsoportjainak megnevezésében, illetve a biodiverzitási szintek összehasonlításában.

A felszínborítottsági osztályok meghatározására több módszer is létezik. Összeállítottunk egy egyszerű listát azokból az elemekből, amelyekre talajmegfigyelései során ügyelnie kell.

• Fák (gyümölcsfák és egyéb ehető termésű fák beleértve az olajfát, valamint egyéb nyitvatermőket és lombos fákat)
• Bokrok (gyümölcstermő bokrok beleértve a szőlőt, egyéb bokrok)
• Zöldségek és más termények, fűszer-és dísznövények
• Egyéb talajtakaró növények (gyom, fűfélék)
• Mulcsozott talaj
• Lezárt talajfelszín (utak, építmények)

A talajborítás jellemzése

A talajborítás jellemzésére több módszer is akad. Példáulkeressünk egy pontot a szabadban, és írjuk le az azt körülvevő terület talajborító elemeit. Ne törődjünk azzal, hogyan néz ki a pont körüli távolabbi táj, illetve hogy eltér-e a talaj borítása a ponton található talajétól, vagy hasonló-e ahhoz. Egy másik módszer szerint keressünk egy olyan pontot, amely tipikus, vagyis reprezentatív egy nagyobb területre nézve, ami azt jelenti, hoy az adott ponton található talajborító elemek ugyanolyan módon, és mintázatban megtalálhatóak egy nagyobb, körülhatárolható területen. Ezt a körülhatárolható területet nevezzük parcellának. Egy parcella jellemzéséhez, meg kell határozni az(oka)t a felszínborítottsági osztály(oka)t, vagy egyéb jellegzetességeket, amelyek jellemzőek a percellában, valamint annak a területnek a nagyságát, amelyre ezek a jellegzetességek vonatkoznak. Ha kihelyezett egy talajnedvesség-érzékelő szondát, aszenzor körülötti reprezentatív parcella talajborítását kell jellemeznie.

Egyszerű vagy összetett?

Egy parcella talajborítása lehet egyszerű vagy összetett. Az egyszerű borítású parcellában egy domináns talajborító elem található. A domináns azt jelenti,hogy az adott talajborító elem (pl. fa vagy zöldségek) egyenletesen takarjaa parcella nagy részét, és nincsen egyéb nagyobb talajborító elem körülötte(pl. erdő, gabonaföld). Amennyiben a talajborítás összetett az azt jelenti, hogy a területet kettő vagytöbb elem borítja (pl. olajliget fűborítással, vagy egy zöldségültetvény, gyógynövények, bogyós bokrok, és néhány elszórt almafa).

Mindkét alábbi kép az egyszerű talajborításra kínál példát: egy körül-belül 1 hektár területű búzamező, és a hozzávetőleg 150 m2-es (0,015 ha) zöldséges kert. A kettő közti legnagyobb eltérés a reprezentatív parcella méretében mutatkozik.

Credit: Creative Commons
Credit: Jean-Pol GRANDMONT

Az alábbi példa összetett talajborítást ábrázol: egy fűvel borított olajliget körülbelül 2
hektáros földterületen.

Credit: Arturo Reina Sánchez

Ilyen módonkönnyen el tudunk különíteni egy adott parcellát az azt környező tájtól vagy egy másik parcellától (pl. egy fűvel borított gyümölcsös elkülönül a szomszédos erdősávtól, egy zöldséges kert elkülönül egy gyümölcsöstől, egy kukoricamező pedig a parlagon hagyott földtől stb.).

 

Next: Talaj lefedettség >

Updated on 14th November 2018

Related Articles