Χρήση και κάλυψη γης

Ένας ουσιώδης τρόπος περιγραφής της έκτασής σας είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτή χρησιμοποιείταικαι η εκτίμηση όλων των ορατών συστατικών της επιφάνειαςτου εδάφους. Αυτά μπορεί να είναι για παράδειγμα, δέντρα, θάμνοι, υδάτινα σώματα, καλλιέργειες και άλλα φυτά, κτίρια, δρόμοι, θερμοκήπια και πολλά άλλα.

Η παρατήρηση και η περιγραφή αυτών των στοιχείων μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζουν ορισμένες συνθήκες της έκτασής σας όπως την ηλιοφάνεια, την υγρασία, τη θερμοκρασία, τη συνολική ανάπτυξη των φυτών. Τα στοιχεία αυτά αποκαλούνται κλάσεις ή στρώσεις κάλυψης γης. Οι κλάσεις κάλυψης γης αποτελούν δομικά στοιχεία για πιο σύνθετα χαρακτηριστικά σε όλη τη χώρα –δάση, κτήματα, χωράφια, χωριά, δρόμους, παιδότοπους, λίμνες, αυλές, αυτοκινητόδρομους ή αστικά πάρκα. Δεν διαθέτουν απλώς φυσική δομή, αλλά και μια συγκεκριμένη λειτουργία την οποία αποκαλούμε χρήση γης (γεωργία, μεταφορές, αναψυχή, διαβίωση, εγκαταλελειμμένοι χώροι κλπ.).

Η αναγνώριση των κλάσεων κάλυψης γης είναι σημαντική προκειμένου να κατανοούμεκαι να μπορούμε να συγκρίνουμε με συνεκτικό τρόπο διαφορετικές εκτάσεις και ανάγλυφα. Μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των εκτάσεων.

Μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν στα εξής:

 • προσδιορισμό πιθανών μικροκλιμάτων. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του
  καλοκαιριού, μια λίμνη θα δημιουργούσε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στη γύρω
  περιοχή.
  Με παρόμοιο τρόπο, μια πλακόστρωτη περιοχή θα μπορούσε να συγκρατεί
  τη θερμότητα το καλοκαίρι και να είναι πιο ψυχρή τον χειμώνα.
 • άντληση συμπερασμάτων σχετικά με τα εδάφη και τα θρεπτικά συστατικά. Για
  παράδειγμα, τα δέντρα μπορεί να φυτρώνουν σε εδάφη με
  μεγαλύτερο βάθος, αλλά,
  ένας δρόμος δεν θα είχε προσβάσιμο έδαφος και, ως εκ τούτου, θα καθιστούσε
  αδύνατη τη διήθηση του νερού.
 • υπόδειξη ζώων τα οποία αναμενόμενα σχετίζονται με κάποιον οικότοπο ή μια
  οικογένεια φυτών ή σύγκριση των επιπέδων βιοποικιλότη
  τας.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι ορισμού των κλάσεων κάλυψης γης. Δημιουργήσαμε μια απλή λίστα με στοιχεία που μπορείτε να αναζητήσετε κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεών σας.

• Δέντρα (οπωροφόρα και καρποφόρα δέντρα στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι ελιές, καθώς και άλλα πλατύφυλλα και κωνοφόρα δέντρα)
• Θάμνοι (καρποφόροι θάμνοι όπως αμπέλια, άλλοι θάμνοι)
• Λαχανικά και καλλιέργειες, καλλιεργούμενα βότανα και καλλωπιστικά φυτά
• Άλλα φυτά κάλυψης (χόρτα και γρασίδι)
• Φυσικό λίπασμα
• Στεγανοποιημένες επιφάνειες (δρόμοι, κτίρια)

Πώς να περιγράψετε την κάλυψη γης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να περιγράψετε την κάλυψη γηςστην έκτασήσας. Ένας από αυτούς είναι να βρούμε οποιοδήποτε εξωτερικό σημείο και να περιγράψουμε τα στοιχεία κάλυψης γης γύρω από αυτό το σημείο. Ανεξάρτητα από το πώς μοιάζει η γύρω περιοχή, αν είναι δηλαδή διαφορετική ή παρόμοια με το ίδιο το σημείο. Ένας άλλος τρόπος είναι να βρείτε ένα σημείο το οποίο είναι χαρακτηριστικό –ή αντιπροσωπευτικό –της ευρύτερης περιοχής, κάτι που σημαίνει ότιοποιαδήποτε υφιστάμενα περιμετρικά του σημείου στοιχεία κάλυψης γης, θα βρίσκονται επίσης με τον ίδιον τρόπο ή με το ίδιο μοτίβο σε μια ευρύτερη περιοχή με δυνατότητα καθορισμού. Αυτή η περιοχή με δυνατότητα καθορισμού ονομάζεται «τμήμα γης». Προκειμένου κάποιος να περιγράψει ένα τμήμα γης, πρέπει να καταγράψει την(ις) κλάση(εις) κάλυψης γης ή άλλα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά του τμήματος γης, καθώς επίσης και το μέγεθος της έκτασης στην οποία βρίσκονται αυτά τα χαρακτηριστικά. Εάν έχετε τοποθετήσει κάποιον αισθητήρα υγρασίας εδάφους, θα αξιολογήσετε την κάλυψη της γης γύρω από κάποιο αντιπροσωπευτικό τμήμα γης γύρω από τον αισθητήρα.

Απλή ή σύνθετη;

Η κάλυψη γης σε ένα τμήμα γης μπορεί να είναι απλή ή σύνθετη. Ένα τμήμα γης με απλή κάλυψη γης διαθέτει ένα κυρίαρχοστοιχείο κάλυψης γης στην επιφάνειά του. Ο όρος κυρίαρχο σημαίνει ότι ο τύπος κάλυψης γης (π.χ. δέντρα ή λαχανικά) καλύπτει ομοιόμορφα το μεγαλύτερο ποσοστό του τμήματος γης και δεν έχουν υπάρχουν άλλα φανερά στοιχεία κάλυψης γης γύρω του (π.χ. δάσος, χωράφι με σιτηρά). Όταν η κάλυψη γης είναι σύνθετη, αποτελείται από δύο ή περισσότερα στοιχεία (π.χ. έναν ελαιώνα με χορτάρι κάτω από τα δέντρα ή μια έκταση με λαχανικά, βότανα, θαμνόμουρα και λίγες διάσπαρτες μηλιές).Και τα δύο παραδείγματα που ακολουθούν αφορούν απλή κάλυψη γης: χωράφι με σιτηρά με έκταση περίπου 10 στρεμμάτων γύρω του και μια έκταση με λαχανικά περίπου 150 τετραγωνικών μέτρων. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ τους είναι το μέγεθος του αντιπροσωπευτικού τμήματος γης.

Credit: Creative Commons
Credit: Jean-Pol GRANDMONT

Θεωρούμε ότι αυτό το παράδειγμα αποτελεί περίπτωση σύνθετης κάλυψης γης: ελαιώνας με χορτάρι κάτω από τα δέντρα και επιφάνεια περίπου 20 στρέμματα.

Credit: Arturo Reina Sánchez

Με αυτό τον τρόπο, θα μπορείτε να διακρίνετε ένα τμήμα γης από το περιβάλλον ανάγλυφο ή άλλα τμήματα γης (π.χ. ένας οπωρώνας με χορτάρι από κάτω είναι διαφορετικός από ένα γειτονικό δάσος, μια έκταση με λαχανικά είναι διαφορετική από έναν οπωρώνα, ένα χωράφι καλαμποκιού είναι διαφορετικό από μια περιοχή αγρανάπαυσης, κτλ.).

 

Συγκόμωση >

Updated on 15th November 2018

Related Articles