Τύπος και θέση του πρανούς

Προφίλ πρανούς και θέση αναγλύφου >

Η θέση του τμήματος γης στο οποίο βρίσκεται ο αισθητήρας σας σε πρανές ή σε πλάτωμα -το συνολικό δηλαδή προφίλ ή τύπος του -έχει σημαντική επίδραση στην κίνηση του νερού, τη σύνθεση του εδάφους και τη διαθεσιμότητα του ηλιακού φωτός. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη θέση ενός τμήματος γης σε πρανές ή πλάτωμα είναι εξίσου σημαντική. Μπορούμε να δούμε μεγάλες αλλαγές σε πρανή σε μια λοφώδη περιοχή ή μικρές (μικρο-)αλλαγές σε μια έκταση, που μπορεί να υποδεικνύουν το αν το νερόθα λιμνάζει ή θα απορρέει. Αυτό μπορεί να επηρεάσει, για παράδειγμα, την τοπική διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών και νερού για τα φυτά. Αν παρατηρήσετε την χώρα ή την περιοχή σας, πιθανόν θα διαπιστώσετε ότι οι πιο επίπεδες επιφάνειες τείνουν να χρησιμοποιούνται για τη γεωργία. Οι ελαφρώς πιο απότομες περιοχές ενδέχεται να είναι καταλληλότερες για βοσκοτόπια. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη κλίση χρησιμοποιούνται συχνότερα για δασοκομία. Μερικές φορές, οι καλλιεργητές δημιουργούν επίπεδες περιοχές για να βελτιώσουν τις συνθήκες καλλιέργειας.

Σε ποιο λοιπόν σημείο βρίσκεται ο δικός σας χώρος καλλιέργειας; Στην κορυφή κάποιου λόφου ή μήπως στο κατώτατο τμήμα κάποιας πεδιάδας; Βρίσκεστε σε πρανές ή σε πιο επίπεδο έδαφος; Προς τα που κοιτάει η πλαγιά; Όλα αυτάτα ερωτήματα είναι σημαντικά και προσφέρουν ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τις σε άλλη περίπτωση αθέατες ροές νερού, ανέμου και θρεπτικών συστατικών.

Ρίξτε μια ματιά σε αυτή την παρουσίαση στην οποία ο Δρ Endre Dobos από το Πανεπιστήμιο του Miskolc στην Ουγγαρία εξηγεί πώς κατηγοριοποιούνται ο τύπος και η θέση του πρανούς και πώς αυτό επηρεάζει τις μετακινήσεις νερού στο ανάγλυφο.

Προσανατολισμός πρανούς

Ο προσανατολισμός του πρανούς είναι το σημείο του ορίζοντα ή η διεύθυνση προσανατολισμού ενός πρανούς. Επηρεάζει τη θερμοκρασία, τα επίπεδα φωτός, τις καιρικές συνθήκες και επομένως και τις διεργασίες που επηρεάζουν την εδαφογένεση (όπως η διάβρωση, η απόθεση και η αποσάθρωση των πετρωμάτων). Όλοι αυτοί οι παράγοντες επιδρούν σημαντικά στο περιβάλλον και τις συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

Μέτρηση του προσανατολισμού πρανούς

Αρχικά, εξετάστε ξανά τον τύπο του πρανούς: Στο πλαίσιο του ευρύτερου ανάγλυφου, βρίσκεται το τμήμα γης του αισθητήρα σε πλάτωμα; Εάν ναι, η κλίση του πρανούς θα είναι μηδενική και δεν θα υπάρχει προσανατολισμός. Αν το πρανές σας δεν είναι επίπεδο, μπορείτε νακάνετε τα εξής:

  • Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως κάποια κινητή συσκευή, μια εφαρμογή και/ή μια πυξίδα για να υπολογίσετε το σημείο του ορίζοντα προς το οποίο είναι στραμμένο το πρανές. Σταθείτε στην πλαγιά και κρατήστε τη συσκευή σας μακριά από την πλαγιά σε γωνία 90 μοιρών. Με αυτόν τον τρόπο θα βρείτε τη διεύθυνση προσανατολισμού του πρανούς, εάν δηλαδή για παράδειγμα ο προσανατολισμός του πρανούς είναι νότιος ή δυτικός.
  • Παρατηρήστε τον χώρο καλλιέργειάς σας σε ένα χάρτη (έντυπο ή διαδικτυακό). Συνήθως το επάνω μέρος του χάρτη βρίσκεται στα βόρεια (ελέγξτε ωστόσο και ένα ανεμολόγιο πυξίδας ώστε να είστε σίγουροι).
  • Χρησιμοποιήστε τονήλιο. Ο ήλιος ανατέλλει από την ανατολή και δύει στη δύση. Το μεσημέρι (δηλαδή στις 12 το μεσημέρι, χειμερινής ώρας)θα βρίσκεται στα νότια εάν βρίσκεστε στο βόρειο ημισφαίριο ή στο βορρά εάν βρίσκεστε στο νότιο ημισφαίριο.
Updated on 15th November 2018

Related Articles